Kategorie pro všechny běžecké závody jsou rozděleny na dívky/chlapci, ženy/muži. Pro čtvrtmaraton je závod dále rozdělen do věkových kategorií a to:

  • do 15 let včetně
  • 16 a více let

Kategorie: Trasy