Běh pro hospic 2019

Děkujeme všem závodníkům za skvělé sportovní výkony a finanční příspěvky, kterými jste v roce 2019 podpořili službu Domácího hospicu Nablízku. Vybralo se úžasných 70 183 Kč. Nadace Divoké husy přidala k výtěžku dalších 60 000 Kč, které hospic použil na nákup kompenzačních pomůcek pro pacienty.