Běh pro hospic 2019

Děkujeme všem závodníkům za skvělé sportovní výkony a finanční příspěvky, kterými jste i letos podpořili službu Domácího hospicu Nablízku. Vybralo se úžasných 70 183 Kč. Nadace Divoké husy přidá k výtěžku dalších 60 000 Kč, které hospic použije na nákup kompenzačních pomůcek pro pacienty.